Advies & Support

Daken worden naast de primaire functie van een waterdichte afwerking steeds vaker voor andere doeleinden gebruikt. Zo worden tegenwoordig daken ontworpen met een functie als waterbuffering, parkeerdak, daktuinen of als  dakterras en zelfs stadsparken worden aangebracht op platte daken. Kortom de beleving en het  leven op en onder zo’n dak krijgt een heel andere dimensie.  De vragen worden daarom rondom het bouwdeel “het dak”  steeds complexer. Dakned is uw vakgroothandel die meegaat in deze ontwikkelingen van het gebruik van het dak en staat u met raad en daad bij om ook dit soort projecten, groot en klein, tot een goed einde te volbrengen waarbij de primaire functie van het te realiseren dakbedekkingsysteem niet uit het oog verloren wordt. 

Dakned bestaat uit een flexibel team met zeer ervaren specialisten. Al onze medewerkers zijn door Bureau Dak Advies opgeleid en beheersen naast de theoretische kennis ook de praktische facetten van het dakdekkersvak. Ervaring die wij aan u ter beschikking stellen, ook binnen de driehoek voorschrijver, dakdekker en gebouwgebruiker. Op al uw vragen krijgt u een professioneel en adequaat antwoord.

U kunt bij Dakned terecht voor renovatie-adviezen, dakinspecties, afschotplannen, bouwfysische- en windbelastingberekeningen, waarmee u altijd de beste oplossing biedt aan uw opdrachtgever.