Tips & tricks:
Dampremmende lagen

Dampremmende lagen

Het gevecht met vocht

Overal waar je woont of werkt, wordt vocht geproduceerd in de vorm van damp. De luchtvochtigheid is bij het lokale zwembad natuurlijk hoger dan in een thuissituatie. Toch speelt luchtvochtigheid ook een grote rol binnen de woningbouw, want hier wordt steeds luchtdichter gebouwd. Hierdoor kan vochtdamp lastiger uit de woning trekken en zal veel vochtdamp omhoog door de dakconstructie willen uittreden. De rol van een goede en op een juiste manier aangebrachte dampremmende laag wordt hierdoor steeds belangrijker.

Bij Dakned merken we dat het nut van een goede dampremmer helaas wel eens onderschat wordt. Dit gebeurt vaak, omdat de problemen die zich voordoen wanneer de dampremmer onvoldoende goed functioneert of niet goed is aangebracht, pas na enkele jaren zichtbaar worden. Dit zijn vaak vochtkringen die zich aftekenen in plafonds met op langere termijn kans op schimmels. Al met al een ongezonde situatie die we graag voor zijn. Daarom adviseren wij onze relaties altijd om geen concessies te doen en te kiezen voor een echt goede dampremmer.

Er moet goed gekeken worden naar de behoefte van het gebouw, de gewenste dakopbouw en de materialen. Meestal kunnen we al direct aangeven wat de dakdekker het beste kan gebruiken, maar vaak controleren we dit toch met behulp van een bouwfysische berekening.

De uitkomst van het rekenprogramma laat precies zien wanneer en hoeveel damp er ontstaat, en of er over het geheel gezien een condensatie- of verdampingsoverschot is. Het bouwfysisch rekenprogramma kan eenvoudig de invloed van een andere dampremmer in de dakconstructie visueel maken, wat het makkelijker maakt om de juiste keuze voor een dampremmer te maken.

Het is een veel voorkomend misverstand dat een dampremmende folie van PE beter functioneert dan bijvoorbeeld een bitumen laag. Dit is dus niet zo. Vaak moeten we dit ook uitleggen aan de opdrachtgever van onze relaties. We proberen dit dan altijd op een zo ‘Jip en Janneke mogelijke’ manier te doen, want je kunt niet van een particulier verwachten dat hij de voor ons gebruikelijke vaktermen begrijpt.

Bij Dakned kijken we bij toepassing van de dampremmende laag niet alleen naar functionaliteit, maar ook naar toepasbaarheid. Vaak adviseren we dan een zelfklevende dampremmer, omdat dit voor de dakdekker ook praktische voordelen biedt in de uitvoering. We hebben voor de meest voorkomende situaties altijd een goede dampremmer op voorraad.

Wil je eens met ons sparren over jouw keuze in dampremmers?
Neem contact met ons op en laten we eens samen gaan zitten.